Algemene Informatie

 

Klik op het + en de veelgestelde vraag van uw keuze om de bijbehorende antwoorden te tonen. 

 

Bij alle checkpoints is er beperkte 220 volt beschikbaar.
Stapvoets rijden over de onverharde wegen. U dient er wel rekening mee te houden dat het asfalt niet overal even goed is als men het in Nederland gewend is.
Wellicht de grootste bedreiging voor het evenement. Natuurlijk heeft een team al snel een paar vuilniszakken vol en wil iedereen daar zo snel mogelijk vanaf. Als echter iedereen gebruik maakt van de openbare vuilnisbakken, of minstens zo erg vuilniszakken er naast zet of op een willekeurige plek achterlaat, dan is het snel gedaan met de toestemming van de diverse gemeentes om de route over hun wegen te laten lopen. Niet doen dus !
Het Algemeen Coördinatie Team werkt als een soort meldkamer en volgen alle teams dag en nacht op de route. In geval van problemen zijn we te bereiken op het alarmnummer +31 (0) 70 21 70 994 en kunnen we de hulpdiensten op de route inzetten om assistentie te verlenen. Daarnaast voorzien we de wedstrijdleiding van allerlei gegevens over het verloop van de estafetteloop. Gaan er teams te snel of te langzaam dan zien we dat en kunnen we actie nemen. Voordat iemand ook maar een stap zet op de route zorgen we dat we gegevens hebben over alle deelnemende teams. Wie zitten er in een team, welke voertuigen rijden mee, hoe hard ga je lopen en wat zijn er voor speciale zaken te melden over dit team ? Als de estafette eenmaal op gang is volgen we het verloop (route, team-gegevens, hulpdiensten, doorkomsten op de CP’s).
Zie voor annuleringsregeling tabblad, Algemene Voorwaarden.
Hardloop.Events doet geen inhoudelijke mededelingen aan derden over beroemde en bekende personen aan haar events.
Bij levensbedreigende zaken altijd eerst 112 bellen ! Tijdens het evenement zijn er een aantal teams van de wedstrijdleiding op de route. Zij kunnen waar nodig assistentie verlenen bij ongevallen en andere onverwachte gebeurtenissen. De wedstrijdleiding teams worden aangestuurd door het ACT.
Het is tijdens het evenement niet toegestaan geluidssignalen te produceren met enig voorwerp dan wel toestel (bijvoorbeeld met de claxon van een auto) waardoor de rust onnodig wordt verstoord of kan worden verstoord.
Wij verzoeken ieder team nadrukkelijk rekening te houden met het feit dat het evenement slechts mogelijk is (en blijft) met de medewerking van de plaatselijke overheden. Dit betekent in de praktijk dat we met z’n allen een visitekaartje dienen achter te laten, in die zin dat op ons gedrag niets aan te merken valt. Geen rommel achterlaten dus en denk in het bijzonder aan de geluidsoverlast voor de plaatselijke bevolking ’s nachts. Tref daarom van tevoren maatregelen voor je eigen afvalinzamelingen / bewaring tijdens het evenement. Aangezien door het niet naleven van deze regels de continuïteit van het evenement in gevaar komt, worden teams die zich niet houden aan deze regels uitgesloten van deelname, nu en in de toekomst.
Hardloop Events heeft een uitgebreid netwerk van medische dienstverlening. De hulpverleners van de EHBO zorgen ervoor dat de medische zorg zo optimaal mogelijk verloopt. Voor de veiligheid van de lopers wordt er gebruik gemaakt van AED’s (Automatische Externe Defibrillator). De evenementen van Hardloop Events zijn “Hartsave”. De EHBO is aanwezig op de start- en finishplaats en de checkpoints. Wees er echter altijd van bewust dat je bij sportactiviteiten zelf primair verantwoordelijk bent voor je gezondheid.
Het is niet toegestaan om tijdens events van Hardloop.Events een elektrische fiets te gebruiken.
Gedurende de Estafette heb je voor alle teamleden eten en drinken nodig. Dit wordt niet door de organisatie verzorgd en moet dus door je team zelf worden meegenomen. Natuurlijk kun je proberen zoveel mogelijk van dit soort zaken gesponsord te krijgen.
U ontvangt 2 fietsnummer plaatjes die voorop op de fiets wordt gemonteerd met tyribs. De begeleidende auto’s worden voorzien van bestickering waarop evenement en teamnummer duidelijk tot uitdrukking komen. U ontvangt geen startnummers voor op de kleding.
De mountainbike is er in vele soorten, maten, gewichten en prijsklassen. Een mountainbike is standaard voorzien van brede banden met flinke noppen voor de hoognodige grip. Daarnaast heeft een mountainbike minimaal 21 versnellingen, zodat je iedere hellingshoek kan overbruggen. Een zogenaamde “hardtail” heeft vering in de voorvork, waardoor de schokken worden opgevangen. Een “fully” heeft ook vering aan de achterkant van de fiets waardoor het afdalen nog comfortabeler wordt.
Per deelnemend team zijn er minimaal 2 fietsers. De fietser heeft de route en geeft de richting veranderingen door aan de loper en zorgt tevens voor het aangeven van drinken. De fietser zorgt ook voor de veiligheid dat is belangrijk, want er wordt dag en nacht gerend over wegen.
Omdat het evenement non-stop doorgaat, willen we nog wel eens vergeten dat ‘normale’ mensen ook gewoon willen slapen. Voor hen is het dus heel vervelend als er dan opeens een ronkende generator wordt gestart. Of er een enthousiaste, wat luidruchtige groep sporters voor hun deur een basiskamp opslaat en de dag nog even doorneemt. Minstens zo vervelend is het als een team een heerlijk rustig plekje heeft gevonden om even een hazenslaapje te doen, om dan gewekt te worden door de generator van een ander team… Kortom, wees wijs en houd rekening met de omgeving en het moment.
Deze snelheid moet je al weten voordat het evenement van start gaat. De minimale snelheid is 10 km/per uur, de maximale snelheid die je kunt opgeven is 15 km/per uur. De snelheid van je team dien je 3 tot 4 weken voor de start van het evenement door te geven. Dit omdat de teams op basis van deze snelheid worden ingedeeld in een bepaalde startgroep. Een en ander vloeit voort uit het feit dat de finish in enkele uren moet plaats vinden, terwijl de onderlinge snelheidsverschillen van teams dusdanig groot zijn dat dit op een andere manier niet mogelijk is. Het is dus belangrijk dat je een zo correct mogelijke, gemiddelde snelheid opgeeft. Het is dan ook sterk aan te raden een oefenloop te houden, waarbij de omstandigheden zoals bij de Estafette voor een deel kunnen worden geoefend.
Het is een goede oefening voor lopers en fietsers om een beetje te wennen aan het lopen en fietsen ‘s nachts, waarbij in het donker geoefend kan worden met wissels, kaartlezen (kaartlezen is gedurende de nacht een speciale uitdaging) en verlichting. Alle teamleden krijgen dan een indruk van wat ze kunnen verwachten tijdens het evenement.
Zorg dat de fietser tijdens de wedstrijd telefonisch bereikbaar is, geen enkele provider heeft 100% dekking. Waar je echter wel rekening mee moet houden, is dat je in afgelegen gebieden geen tot weinig GSM-signaal meer hebt en dus ook geen mobiel internet. Je hebt dan niets aan Google Maps en andere kaartdiensten die data van internet halen. Gebruik daarom navigatiesoftware met offline kaartmateriaal want die werken ook zonder dataverbinding.
Bij evenementen van Hardloop.Events is het mogelijk om je eigen goede doel te promoten en te ondersteunen.
Op de aan de deelnemende ondersteunings motorvoertuigen dienen de door de organisatie verstrekte stickers met deelnemers nummer aan de voorzijde van het voertuig, duidelijk zichtbaar worden opgeplakt (rechts onder in de hoek) gezien vanuit de bestuurder zijn positie. Het herkenningsteken bestaat uit het teamnummer en het jaartal van het evenement. Hierdoor kan de wedstrijdleiding (en ook de andere teams) zien bij welk team een bepaald voertuig hoort. De herkenningstekens worden voorafgaand aan het evenement uitgedeeld.
Er mogen voor ondersteuning in totaal maximaal twee motorvoertuigen worden ingezet.
In een ruime periode voorafgaand aan het evenement krijg je behoorlijk wat informatie. Het is belangrijk dat alle teamleden ook goed op de hoogte zijn van alle informatie. Het is dus erg belangrijk dat de teamcaptain alle informatie doorspeelt aan zijn / haar teamleden.
Alle teamleden mogen het laatste stukje van de route op het parcours en kunnen zich aansluiten bij de lopers van het team om gezamenlijk over de finish te komen. Gemarkeerd in routeboek.
Vergeet geen goede kaartlees plank ! Een stevige, met een goed hard bord waarop je je kaarten kunt bevestigen. Dit kun je doen met postelastieken. Kaarten plastificeren (zodat ze waterbestendig zijn), dan hoef je ze enkel in je fietstas of naar achteren te schuiven als de kaart uit is. Hier bestaan veel systemen voor dus zelf kijken wat jij het prettigst vind.
Neem voldoende warme kleding mee. Het kan (‘s nachts) namelijk flink koud zijn en van het fietstempo wordt je waarschijnlijk niet al te warm. Vergeet niet handschoenen mee te nemen, de nachten kunnen erg koud zijn.
Bij de checkpoints onderweg is Koffie, Thee & Cup-a-Soup verkrijgbaar. U kunt uitsluitend uw reservering aangeven op het inschrijfformulier en u dient zelf voor thermoskan (nen) te zorgen. Inbegrepen zijn bekers, thee, suiker & melk. Per kan à 1 liter Koffie € 6,00 Per kan à 1 liter Thee € 4,00 Per Beker Cup-a-Soup • Diverse Smaken € 1,00 Koffie € 1,00 Thee € 1,00
Blijf in elke situatie bij elkaar, zeker in noodsituaties is het van belang dat er meerdere mensen aanwezig zijn.
Het team dient zich minimaal 1 uur voor aanvang van de starttijd te melden bij de inschrijfbalie van de organisatie. Het team dient zich 30 minuten voor de starttijd te melden in het startveld. Aanwijzingen door medewerkers van Hardloop.Events dient men altijd op te volgen.
Tijdens het evenement is de organisatie bereikbaar via het gebruikelijke telefoonnummer +31 (0) 70 21 70 994 Dit is het nummer van het Nederlands kantoor in Leidschendam – Voorburg dat 24 uur non-stop tijdens het evenement wordt bemand door het ACT, het Algemeen Coördinatie Team. Vanaf vrijdagmorgen wordt er geen e-mail meer gelezen dus als u ons wil contacteren kunt u ons het beste even bellen. Het ACT weet waar alle teams zich bevinden en zorgt voor de registratie van alle gegevens. Ook zorgt het ACT er voor dat bij een eventuele calamiteit alles geregeld wordt. In levensbedreigende situaties bel je natuurlijk eerst 112 en vervolgens dit nummer van het ACT.
Om een goed beeld te krijgen van de gemiddelde snelheid van een team is het zeer aan te raden om een oefenloop te organiseren. Je loopt dan met het team volgens de regels van het reglement een bepaalde afstand. Ook is het verstandig delen van het parcours te verkennen. Dit kan natuurlijk ook in een oefenloop die je zelf organiseert.
Mochten er zich op straat problemen voordoen, dan is er een organisatie brief in 2 talen waarin wordt uitgelegd waar wij mee bezig zijn.
Indien er zich, naar jouw idee, een onregelmatigheid heeft voorgedaan tijdens het evenement kun je hierover een protest indienen. De voorwaarden vind je in het reglement.
In dit document staan alle regels en sancties. Het reglement is altijd te vinden op de website.
De route staat als download op de website. Er komen een aantal autosplits in voor. Dit kan dus betekenen dat je op bepaalde delen niet met een motor-voertuig kan of mag komen. Er wordt wel aangegeven waar welke voertuigen wel en niet mogen komen. Ook in de laatste weken kunnen er altijd (kleine) wijzigingen ontstaan door actuele omstandigheden. Het is ten sterkste aan te bevelen om de route te verkennen, zeker als je team voor het eerst aan een evenement van Hardloop Events deelneemt.
Het, vooraf, narijden van de route aan de hand van de routebeschrijving is zeer sterk aan te raden voor iedereen. Je bent namelijk verplicht de route exact te volgen. Bij verkeerd lopen dien je dezelfde weg wederom lopend terug te gaan tot aan de locatie waar je van de route afweek. Bij ieder checkpoint dient jullie passage conform het reglement te worden geregistreerd. Naast de routebeschrijving is het zinvol, zo niet noodzakelijk, om ook de beschikking te hebben over goede wegenkaarten aangezien slechts een auto navigatiesysteem tijdens de estafetteloop niet altijd praktisch is Het lezen van de route vergt enige oefening en bepaalde stukken van de route zijn knap lastig. Zeker als het donker is, je vermoeid raakt of het toch al even tegenzit. Laat je dus niet verrassen en ga op tijd de route verkennen.
Het is belangrijk de route te verkennen. Je bent namelijk verplicht de route exact te volgen. Bij verkeerd lopen dien je dezelfde weg wederom lopend terug te gaan tot aan de locatie waar je van de route afweek. Bij ieder checkpoint dient jullie passage conform het reglement te worden geregistreerd. Naast de routebeschrijving is het zinvol, zo niet noodzakelijk, om ook de beschikking te hebben over goede wegenkaarten.
Het is raadzaam om als u het routeboek uitgedraaid heeft om deze te plastificeren (zodat ze waterbestendig zijn), dit wordt niet door de organisatie verstrekt.
Er wordt door een deelnemend team gestart op een door de Organisatie bepaald tijdstip. Ieder team moet 30 minuten voor het starttijdstip van het team zich present melden voor de start bij de starter van Hardloop Events.
Team wijzigingen kunnen worden doorgegeven tot uiterlijk 14 dagen voor het evenement. Daarna kan een team wijziging niet meer in behandeling genomen worden.
De teamcaptain van een team is voor de organisatie erg belangrijk. Hij of zij is namelijk het aanspreekpunt voor het gehele team. Dit betekent onder andere dat alle correspondentie voor het team aan de teamcaptain wordt gericht en dat de teamcaptain de verplichting heeft zijn teamleden te informeren. Het betekent ook dat de teamcaptain als spreekbuis voor het team optreedt richting de organisatie. Teamleden kunnen bij hem of haar terecht voor vragen, die hij/zij eventueel doorzet naar de organisatie. Ook is de teamcaptain de enige die eventuele wijzigingen met betrekking tot het team kan doorgeven aan de organisatie. Vragen of wijzigingen etc. kan de teamcaptain aan de organisatie richten per email.
Gedurende de estafetteloop zal er een tijdslimiet worden gehanteerd voor de maximale achterstand van deelnemende teams. Om 18.00 uur wordt de finish afgesloten en stopt de tijdswaarneming.
In het start- en finishgebied en bij alle checkpoints zijn toiletten. Er is onderweg geen toiletvoorziening.
Natuurlijk moet iedereen goed getraind zijn. Lopers, maar ook fietsers en andere teamleden. Belangrijk is ook dat er gezamenlijk getraind wordt: zie ook oefenloop.
Mocht je team onverhoopt uitvallen tijdens het evenement laat dit dan direct weten aan het ACT. Zij kunnen je eventueel ook assisteren als er zich omstandigheden voordoen die dit noodzakelijk maken. Door uitvallers tijdens de Estafette mag een team finishen met een geringer aantal.
Het is, hoe dan ook, een hele toer om aan een estafetteloop mee te doen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen zich goed realiseert dat dit gevaren kan opleveren. Goede verlichting is dan ook belangrijk, maar ook het naleven van een aantal regels is belangrijk Allereerst natuurlijk de (ter plaatse) geldende verkeersregels. Natuurlijk wil een loper of fietser liever doorlopen als het verkeerslicht op rood staat, zeker laat in de nacht. Maar als je wellicht toch al niet helemaal ‘fris’ meer bent, zie je misschien toch net iets over het hoofd op die ‘stille’ kruising. Niet doen dus. En zo zijn er meer zaken waarbij je ook vooral het gezond verstand moet gebruiken. Natuurlijk had je afgesproken om precies om elke anderhalve kilometer te wisselen, maar kán en mag je wel stoppen op dat punt ? Midden op een spoorweg zal je het vast niet doen, maar ook op een fietspad parkeren is geen goed idee. Of op de weg. Andere deelnemers moeten om je heen, het wordt er niet veiliger op. Blijf nadenken ! Bedenk dat lichte kleding beter zichtbaar is dan donkere kleding. Denk aan reflecterende hesjes (verplicht voor lopers & fietsers), armbanden voor de nacht, ook voor de begeleiders, gevaren driehoeken, lantaarns met voldoende batterijen, kaartleeslampjes/standaard voor op de fiets, goede en werkende verlichting op de fiets en overige voertuigen. Ieder voertuig moet beschikken over een EHBO set. De exacte regels met betrekking tot verlichting en dergelijke zullen te vinden zijn in de reglementen.
Goede verlichting van de deelnemers is belangrijk. Loper en fietsers moeten goed te zien zijn. Realiseer je dat er lange, onverlichte stukken in het parcours zitten. Daarom moeten alle deelnemers een goedgekeurd hesje dragen én verlichting hebben: dus ook de loper. Voor de exacte omschrijvingen kijk je in het reglement.
Minstens zo belangrijk als de verlichting van de deelnemers. Maar ga hierbij uit van de standaard verlichting en gebruik deze op de juiste wijze. Groot licht is wellicht prettig rijden in een donker bos, maar blijf rekening houden met lopers en fietsers voor je. Ook als je langs de kant stil staat, geeft dit hinder voor deelnemers. Alarmlichten gebruik je in een onvoorziene gevaarlijke situatie. Meer licht als standaard aanwezig op een voertuig is verboden. Dus geen zwaailichten op het dak of schijnwerpers. Zie voor alle informatie hierover het reglement.
Een reden waarom we het gebruik van de GPS verplicht stellen is het volgende; Er zijn op vele plaatsen langs de route geen straatnamen (omdat er geen straatnamen zijn voor die specifieke paden in het bos) of die zijn moeilijk te zien te velde (omdat er geen bordjes staan, of omdat het nacht zal zijn). We raden zeker aan om het routeboek complementair te gebruiken want het overzicht van de kaart is een uitstekend referentiemiddel en controlemiddel.
Wees er op voorbereid dat er in de nachten verval optreedt. Niet zo gek, zo zit ons bioritme nu eenmaal in elkaar.
De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement. U bent niet verzekerd door Hardloop Events.
De wedstrijdleiders zorgen voor een eerlijk verloop van het evenement en zien toe op de naleving van de regels. Er zijn drie wedstrijdleiding teams aanwezig onderweg op de route.
De loper die aan de beurt is, loopt de afgesproken afstand (500 meter, een kilometer, twee kilometer; dit verschilt per team en is een vrije keuze, zolang er maar altijd één loper op de route is). De volgende loper die gaat aflossen wordt naar het betreffende punt gebracht waar hij de route gaat vervolgen (denk hierbij aan de veiligheid). De lopers tikken elkaar af.

 

Elfsteden Estafette

Een belangrijk onderdeel zijn de mensen die de checkpoints beheren. Deze zogenaamde CP’s zorgen ervoor dat de tijden worden genoteerd als de teams passeren. Op die manier kan er steeds worden nagegaan of alle teams op schema lopen, of er geen teams verdwaald zijn en of er geen teams zijn die ondanks een tijdstraf toch zijn doorgelopen.
De teams finishen zondag gezamenlijk na 227 kilometer tussen 16.00 uur * 16.30 uur bij Decathlon Leeuwarden.
U kunt kosteloos gebruik maken van de mobiele toiletten en douches bij de winkel van Decathlon. Adres De Centrale 35 Leeuwarden.
U kunt kosteloos gebruik maken van de grote parkeerplaats van de Centrale in Leeuwarden.
Zaterdag , vanaf 15.00 uur Adres • Decathlon, de Centrale 35 Leeuwarden. 2 Fietsnummer plaatjes inclusief tyribs; 2 Autostickers met het teamnummer; Friese Elfstedentocht Stempelkaart; Nederlandse organisatie brief; Documentatie Organisatie.

 

Hondsrug Trail Estafette

Een belangrijk onderdeel zijn de mensen die de checkpoints beheren. Deze zogenaamde CP’s zorgen ervoor dat de tijden worden genoteerd als de teams passeren. Op die manier kan er steeds worden nagegaan of alle teams op schema lopen, of er geen teams verdwaald zijn en of er geen teams zijn die ondanks een tijdstraf toch zijn doorgelopen.
De teams finishen samen na 226 kilometer door Nederland & Duitsland tussen 16.00 uur – 16.30 uur in het Kurpark van Bad Laer.
Houdt er rekening mee dat er in Duitse afgelegen gebieden een slechte / trage internetverbinding is. Het Hondsrug gebied wordt omgeven door bossen en valleien.
U kunt kosteloos gebruik maken van de kleedkamers en douches van Sporthalle Bad Laer. Adres An der Turnhalle 1, 49196 Bad Laer.
U kunt uw wagens kosteloos parkeren aan de voorzijde van Sporthalle Bad Laer. Adres, An der Turnhalle 1, 49196 Bad Laer.
De organisatie van de Hondsrug Trail Estafette heeft in samenwerking met Restaurant de Liefde van De Drentsche Aa verschillende menu’s samen-gesteld voor de deelnemende teams. Gelieve bij de reservering te vermelden dat het om de Hondsrug Trail Estafette gaat. Dieet Wensen Mocht u speciale dieet wensen hebben is het voor ons prettig om dat bij de reservering al te weten zodat we de dieet wensen goed kunnen voorbereiden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Restaurant Restaurant de Liefde van De Drentsche Aa te Schipborg op telefoonnummer 050 – 409 1672.
Hou er rekening mee dat er wegen in zitten die onverhard zijn, met diepe kuilen en hoge middenbermen. Wij raden u aan om een MTB fiets mee te nemen voor dit soort terrein.
Zaterdag 11 juni 2022 vanaf 15.00 uur • Restaurant de Liefde van De Drentsche Aa Adres • Ruiterweg 2, 9469 PN, Schipborg 2 Fietsnummer plaatjes inclusief tyribs; 2 Autostickers met het teamnummer; Meertalige organisatie brief; Documentatie Organisatie.

 

Noorder Rondrit Estafette

Een belangrijk onderdeel zijn de mensen die de checkpoints beheren. Deze zogenaamde CP’s zorgen ervoor dat de tijden worden genoteerd als de teams passeren. Op die manier kan er steeds worden nagegaan of alle teams op schema lopen, of er geen teams verdwaald zijn en of er geen teams zijn die ondanks een tijdstraf toch zijn doorgelopen.
De teams finishen samen na 156 kilometer tussen 19.00 uur – 20.00 uur bij Museum Landgoed Fraeylemaborg te Slochteren.
U kunt kosteloos gebruik maken van de kleedkamers en douches van de Duurswoldhal. Deze zijn geopend van 20.00 uur tot 22.00 uur. Adres Slochterveldweg 1, 9621 TD Slochteren.
U kunt uw wagens kosteloos parkeren bij Museum Landgoed Fraeylemaborg. Adres, Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren.
De organisatie van de Noorder Rondrit Estafette heeft in samenwerking met Restaurant de Boerderij verschillende menu’s samengesteld voor de deelnemende teams. Gelieve bij de reservering te vermelden dat het om de Noorder Rondrit Estafette gaat. Dieet Wensen Mocht u speciale dieet wensen hebben is het voor ons prettig om dat bij de reservering al te weten zodat we de dieet wensen goed kunnen voorbereiden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Restaurant de Boerderij te Slochteren op telefoonnummer 0598 – 421 280.
Zaterdag 1 juni vanaf 01.00 uur • Museum Landgoed Fraeylemaborg Adres • Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren 2 Fietsnummer plaatjes inclusief tyribs; 2 Autostickers met het teamnummer; Nederlandse organisatie brief; Documentatie Organisatie.

 

Spa Francorchamps Run

Je startnummer ligt op de dag zelf klaar op het Circuit Spa Francorchamps. Je kunt deze afhalen vanaf 09.00 uur tot uiterlijk 30 minuten voor de start. Je startnummer wordt niet opgestuurd.
Uw GPS geeft de achteringang van het circuit weer als locatie, maar u moet zich melden bij de hoofdingang (Security) van het circuit. P.1 ligt links naast de hoofdingang.
Ja, iedere afstand een wedstrijd.
Je kunt het gekozen onderdeel c.q. afstand wijzigen tot 31 januari van de huidige jaargang. Na 31 januari worden de startnummers en chipcodes bedrukt, gekoppeld en ingepakt. Het startnummer is op dat moment gepersonaliseerd en kan niet meer gewijzigd worden. Alle startnummers hebben per onderdeel en afstand een eigen ontwerp en per onderdeel afstand gelden verschillende startnummer reeksen (series). Bij wijziging is je startnummer daarom niet meer overdraagbaar.
Je kleding kan je inleveren bij de kledinginname op het Circuit. Het kledingbeheer kost € 1,- De kledinginname is in de Formule 1 pitbox gelegen in de pitlane op het circuit. Kleding die je in de startvakken achterlaat of aan de dranghekken vastbindt, wordt direct na de start verwijderd.
Elke geregistreerde deelnemer ontvangt een medaille aan de Spa-Francorchamps Run.
U bent vanaf 09.00 uur van harte welkom op het Formule 1 Circuit van Spa de Francorchamps. Route du Circuit, 55 4970 Stavelot, België.
De Pit Brasserie bevindt zich op de tweede verdieping van het Pit Building. Het is het trefpunt voor het publiek van Spa-Francorchamps. De ideale plek om je dorst te lessen, een hapje te eten, elkaar te ontmoeten en een babbeltje te slaan. Het terras biedt een weids panoramisch uitzicht over de mooiste delen van het circuit van Spa-Francorchamps en kijkt uit over de stands, de finishlijn en het podium. De Pit Brasserie is geopend vanaf 10.00 uur.
Er staan drie verzorgings & waterposten op het circuit waar u water, siroop ontbijtkoek en fruit kunt verkrijgen. Verzorgingspost 1 + Toilet In bocht 1, La Source Verzorgingspost 2 + Toilet In bocht 5, Les Combes Verzorgingspost 3 Pitbox, Inschrijvingen De toiletten op het circuit zijn uitsluitend te gebruiken door de hardlopers.
Voor de marathon wordt een tijdlimiet van vijf uur aangehouden na het startschot. Voor de halve marathon wordt een tijdlimiet van drie uur aangehouden na het startschot.
Toeschouwers, bezoeker of fans zijn van harte welkom op het Circuit Spa Francorchamps. Ontdek en beleef het Circuit op haar mooist! Gratis parkeren en gratis toegang tot nagenoeg het hele Circuit van Spa Francorchamps. Moedig bij de start deelnemers aan vanaf de overdekte hoofdtribune en biedt de deelnemers mentale ondersteuning langs het circuit. Na de finish van de deelnemers kun je elkaar weer ontmoeten en de prestaties vieren! Gezien de drukte adviseren we nadrukkelijk op tijd van thuis te vertrekken. Kom op tijd !
Huldiging en prijsuitreiking zullen plaatsvinden direct na afloop van de gelopen afstand op de baan van het Formule 1 Circuit.
Alle afstanden starten voor de indrukwekkende eretribune op het Formule 1 circuit.
U kunt gebruik maken van de toiletten in de Formule 1 pitboxen (5 stuks) & Le Pit Brasserie, 4 voor de heren en 4 voor de dames.
Ja, er is een douche voorziening aanwezig in samenwerking met voetbalclub F.C. Ster Francorchamps. U kunt hier gratis terecht vanaf 14.00 – 17.30 uur Adres F.C. Ster Francorchamps Route de Tiège 30, 4970 Francorchamps Afstand tot Circuit Spa de Francorchamps +/- 2.5 kilometer.

 

Waddenzee Estafette

Een belangrijk onderdeel zijn de mensen die de checkpoints beheren. Deze zogenaamde CP’s zorgen ervoor dat de tijden worden genoteerd als de teams passeren. Op die manier kan er steeds worden nagegaan of alle teams op schema lopen, of er geen teams verdwaald zijn en of er geen teams zijn die ondanks een tijdstraf toch zijn doorgelopen.
De teams finishen samen na 223 kilometer door Nederland & Duitsland tussen …uur -…uur am strand in Bensersiel.
U kunt kosteloos gebruik maken van de kleedkamers en douches van de Nordsee – Campingplatz Bensersiel.
U kunt uw wagens kosteloos parkeren op de Parkplatz voor het Strandportal. Adres, Am Strand 8 Bensersiel.
De organisatie van de Waddenzee Estafette heeft in samenwerking met ’t Zielhoes een speciaal koud & warm buffet samengesteld voor de deelnemende teams. Gelieve bij de reservering te vermelden dat het om de Waddenzee Estafette gaat. Dieet Wensen Mocht u speciale dieet wensen hebben is het voor ons prettig om dat bij de reservering al te weten zodat we de dieet wensen goed kunnen voorbereiden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ’t Zielhoes te Noordpolderzijl op telefoonnummer 0595 – 423 058.
Zaterdag vanaf 15.00 uur • Café ’t Zielhoes, Noordpolderzijl Adres • Zijlweg 4, 9988 TD, Usquert. 2 Fietsnummer plaatjes inclusief tyribs; 2 Autostickers met het teamnummer; Meertalige organisatie brief; Documentatie Organisatie.
De weg bij de zeedijk in Bensersiel wordt afgezet en begeleid door de aanwezige wedstrijdleiding.
Op diverse plaatsen in het parcours vindt u wildroosters, klaphekjes en doorgangs-sluisjes. Blijf dus goed uitkijken met name in de nachtelijke uren.