Graag aantal kannen Koffie (€ 6,00) Thee (€ 4,00) aantal bekers Cup-a-Soup (€ 1,00) aangeven per Checkpoint
IBAN NL72 ASNB 0708 7082 50 ten name van Loopevenementen NRE 2019. Uw betaling dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het event op onze rekening te zijn bijgeschreven.€ 0