Leeuwarden is een stad in het noorden van Nederland en de hoofdstad van de provincie Friesland. In 1584 werd Willem Lodewijk van Nassau – Dietz aangesteld als eerste Friese stadhouder, hij resideerde in Leeuwarden. Bijna twee eeuwen lang is Leeuwarden een Hofstad geweest. De stadhouders die hier resideerden zijn de voorouders van ons huidig koningshuis.

 

Leeuwarden

Nog steeds kan in Leeuwarden het spoor van de Friese Oranje Nassaus gevolgd worden. Het Hofstadverleden is niet alleen terug te vinden in de vele monumenten die de stad rijk is, maar ook in de activiteiten die georganiseerd worden.

Leeuwarden is ontstaan op terpen die werden opgeworpen aan een inham van de Middelzee die later dichtslibde en werd ingepolderd.

 

Elfsteden Estafette Start & Finish

 

De geschiedenis van Leeuwarden gaat terug tot in de Romeinse tijd. Toen woonden er al mensen op de plek waar nu de Oldehove staat. De riviertjes Ee, Vliet en Potmarge mondden bij deze terpen uit in zee. De terpbewoners hielden zich bezig met landbouw, visserij en scheepvaart.

Leeuwarden heeft een stadshart met grachten en terpen, daterend uit de middeleeuwen. Oude gevels en prachtig gerestaureerde monumenten sieren Oldehove” (Fries: Aldehou is een scheve kerktoren in Leeuwarden die nooit is afgebouwd) en de monumentale Waag zijn hier goede voorbeelden van.

Leeuwarden ligt op een gecreëerde bedevaartsroute die vanaf Sint Jacobiparochie over het Jabikspaad naar Hasselt leidt en vanaf daar verder voert als pelgrimsroute naar Santiago de Compostella.