Belgische loop- en fietsregels

 

Het dragen van een helm is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd;

De fiets moet achter een rechthoekige, rode reflector hebben en een gele reflecterende strip;

Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets moet het licht de kleur rood hebben;

In plaats van vaste lampen op de fiets zijn ook losse lampjes toegestaan. Deze mogen worden vastgemaakt aan kleding en/of tassen, maar moeten goed zichtbaar zijn;

De fiets moet voor een witte en achter een rode reflector hebben;

Op de pedalen moeten witte of gele van achteren zichtbare reflectoren zijn aangebracht. Als dit technisch niet mogelijk is, mag de fietser ook schoenen dragen waarop deze reflectoren zijn aangebracht;

Op de banden moet zich een reflecterende strook bevinden. Als dat niet het geval is, moeten op de wielen (velgen) minimaal twee gele of oranje reflectoren zijn aangebracht;

Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

 

Belgische & Luxemburgse loop- en fietsregels

 

Plaats op de weg

Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten fietsers hiervan gebruikmaken;

Bij het ontbreken van een fietspad moet er zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg worden gereden;

In België mag je buiten de bebouwde kom, als er geen fietspad aanwezig is, ook de berm of het trottoir gebruiken;

Op auto (snel) wegen (autoroutes, voies expresses etc.) is fietsen verboden. Op alle andere wegen (routes nationales, chemins repris etc.) is fietsen toegestaan, tenzij met een verkeersbord wordt aangegeven dat dit verboden is.

Mobiele telefoon

Het is fietsers verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden;

Handsfree bellen is wel toegestaan.